Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
699.42 m2
cena za m2
1428.33 zł
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZ BARLINKA o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78. Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek, ul. Gorzowska 78. 2. NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI GRUNTU – 245/2 w obr.2 Barlinek. 3. POWIERZCHNIA: a) DZIAŁKI GRUNTU – 0,1753 ha, b) UŻYTKOWA BUDYNKU – 699,42 m2. 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ - KW NR SZ1M/00044773/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sadzie Rejonowym w Myśliborzu. 5. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziorna Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”, przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r.- omawiana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową [symbol planu – 1U]. Przy czym plan ten definiuje usługi, jako: działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej, niezwiązaną z działalnością produkcyjną, produkcją rolną, punktami obsługi pojazdów, stacją paliw, myjnią samochodową oraz ze zbieraniem odpadów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, niepowodującą uciążliwości dla środowiska. 6. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 999 000,00 zł brutto (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 7. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12 (II piętro). 8. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 99 900,00 zł). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane przez nich konto bankowe. 9. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu. 10. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM: a) do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 (parter), b) do dnia 16 marca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać „przetarg na działkę przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku”. 11. PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZOSTAŁA UMIESZCZONA: - na tablicy ogłoszeń na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, 74 -320 Barlinek, - stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku www.barlinek.pl (Informacje, sprawy różne > Nieruchomości) - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (Informacje > Obrót nieruchomościami gminnymi > Sprzedaż w drodze przetargu), - stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Barlinku, http://barlinek.e-mapa.net - zakładka Działki na sprzedaż. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pan Janusz Mickiewicz – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584 Mapa poglądowa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2786 Mapa z geoportalu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2787 Pełna treść ogłoszenia o przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2788 Kontakt: Urząd Miejski w Barlinku tel: 95 74 65 580 umig@barlinek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 95 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry