Szczegóły ogłoszenia

Liczba pokoi
2
Piętro
2
cena za m2
850.99 zł
Powierzchnia
55.23 m2
NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI SKARSZYN, GMINA TRZEBNICA Syndyk masy upadłości dłużniczki upadłości Barbary Dulas, zamieszkałej w Skarszynie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: ►UDZIAŁU w 4 / 6 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 55,23 m2, umiejscowionego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielolokalowego nr 45A w Skarszynie (gmina Trzebnica), który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 48 / 1.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1W / 00020446 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020471 / 8, za cenę nie niższą niż 47.000,00 zł brutto. ►UDZIAŁU w 4 / 6 w 1 / 24 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/16 (AM – 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G78), o powierzchni 0,0374 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020447 / 1, za cenę nie mniejszą niż 950,00 zł brutto. ►UDZIAŁU w 4 / 6 w 135 / 10.000 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/9 (AM – 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G94), o powierzchni 5,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W / 00020165 / 0 za cenę nie mniejszą niż 900,00 zł brutto. ●▬ Operat szacunkowy dotyczący przedmiotów sprzedaży wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, tel. 609 14 68 34, 602 656 323 lwojcikowski.integersa@gmail.com , pm@mbkkancelaria.pl. ●▬ Oferty z dopiskiem "Sprzedaż – Dulas" należy składać w kancelarii syndyka do dnia 09.01.2020 r. do godz. 12:00. ●▬ Oferta winna zawierać : ▬ dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; ▬ oferowaną cenę; ▬ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży; ▬ oświadczenie o związaniu ofert ą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ▬ oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty; ▬ oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; ▬ potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka. ●▬ Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka. ●▬ Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 54 1090 2486 0000 0001 4201 4152 prowadzony w Santander Bank Polska S.A. ●▬ Syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej z oferentami, w celu sprzedaży udziałów w nieruchomościach za jak najkorzystniejszą cenę, pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 (dziewięćdziesiąt pięć) % zaoferowanej ceny. ●▬ Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży. ●▬ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Paweł Melka tel: 602 656 323 pm@mbkkancelaria.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 602... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry