Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
15708 m2
cena za m2
89.13 zł
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Łubna. Przetargi dotyczą nieruchomości objętych księgą wieczystą nr WA5M/00377443/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: – nr 151/74 o pow. 1,5708 ha: cena wywoławcza 1 400 000 zł + 23% VAT, wadium 84 000 zł, – nr 151/75 o pow. 1,3760 ha: cena wywoławcza 1 110 000 zł + 23% VAT, wadium 67 000 zł, – nr 151/76 o pow. 0,4431 ha: cena wywoławcza 500 000 zł + 23% VAT, wadium 30 000 zł, – nr 151/77 o pow. 0,4587 ha: cena wywoławcza 500 000 zł + 23% VAT, wadium 30 000 zł. Powyższe nieruchomości gruntowe można nabyć łącznie lub pojedynczo. Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Łubna, w rejonie ul. Łubińskiej, w sąsiedztwie obiektów magazynowo-składowych. Wieś Łubna znajduje się przy drodze krajowej nr 79 (w odległości ok. 500 m). Nieruchomości nie są obciążone wpisami w działach III i IV księgi wieczystej. Dojazd do działek jest zapewniony od ul. Bażantów, posiadającej nawierzchnię asfaltową, oraz od drogi stanowiącej własność gminną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 151/71. W ulicy Bażantów biegną sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg i gaz. Działki nr 151/74, 151/76 i 151/77 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się na terenie zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług, o symbolu 2 PU. Działka nr 151/75 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2 PU – teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług, 1 KDW – droga wewnętrzna, 2 ZLD – teren zalesień. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), reprezentujące osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg dla działek 151/74 i 151/75 odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, sala nr 100 A. Przetarg dla działek 151/76 i 151/77 odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10, sala nr 100 A. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r., w tytule przelewu należy wpisać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb. Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym dotyczące przebiegu podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, pok. 210, tel. 22 736 33 37, oraz pod adresem http://bip.gorakalwaria.pl/public/?id=117793. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria tel: 22 736 33 37 geodezja@gorakalwaria.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 22 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry